FIETSTOCHT DE TWEE PONTJES

In 2014 is voor het eerst een fietstocht aan de rondleidingen van het Woerdense Gilde toegevoegd. De route bestaat uit een flinke lus, grotendeels over fietspaden door het zeer indrukwekkende landschap ten noorden van Woerden. Dat is het gebied van de ontginningen van de moerassen die in de middeleeuwen plaatsvonden: het zogenaamde copenlandschap, dat de eeuwen heeft doorstaan en in onze tijd nog steeds waarneembaar is. De waterhuishouding is in onze streken van groot belang geweest.

De fietsers zullen verschillende elementen die daarop betrekking hebben en/of hadden passeren en een indruk krijgen van de complexe geschiedenis van het gebied. Bovendien wordt stilgestaan bij historisch belangrijke plaatsen, die een rol vervulden in de strijd tussen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland, in de Tachtigjarige oorlog, tijdens de Franse bezetting in 1672 en tijdens de bezetting in de tijd van Napoleon.

De toertocht waarin de dorpen Kamerik en Zegveld zijn opgenomen, duurt tweeënhalf á drie uur. De afstand ervan is ongeveer 30 kilometer. Het begin en eindpunt is het exercitieterrein in Woerden. (tenzij anders afgesproken)De naam van deze route verraadt al dat er twee (zelfbedienings-) pontjes in zijn opgenomen.

Deelname aan of bespreking van de tocht kan via het Toeristen Informatiepunt / VVV in Woerden.