HISTORISCHE STADSWANDELING

Het is heel begrijpelijk, dat een bezoeker van de stad Woerden in de eerste plaats kennis wil nemen van overblijfselen uit vroeger eeuwen, die het centrum van de stad gevormd hebben. De oude stadsstructuur is sinds de 16e eeuw niet wezenlijk veranderd. De Rijn verdeelt sinds een halve eeuw de oude binnenstad niet meer en de oude vestingwallen zijn grotendeels verdwenen, maar toch zijn de begrenzingen van de stad en een aantal belangrijke gebouwen nog waar te nemen.

Tijdens deze wandeling zullen de belangrijkste monumenten en structuurelementen bezichtigd worden. De Oostdam met zijn statige huizen, het kasteel van Woerden, de oude stadswallen, het Exercitieveld, het vroegere stadhuis, het nog vroegere Oude Raadhuis waarin nu het stadsmuseum gevestigd is, de verschillende kerken, het Arsenaal, het kazernecomplex, het voormalige klooster en de molen ‘de Windhond’  geven samen met een aantal oude woningen in de Voorstraat, de Rijnstraat en de Havenstraat een beeld van het oude Woerden.

De wandeltocht langs deze bejaarde maar uiterst doorleefde bezienswaardigheden, eventueel aangevuld met de beklimming van de toren van de Petruskerk, kan het best worden afgesloten op een van de vele terrasjes op of bij het gerenoveerde kerkplein. Op woensdag is daar bovendien markt en op zaterdag is er een streekmarkt. Zeer geschikt om de producten van het ‘Land van Woerden’ te leren kennen.

Aanvullend kunt u eventueel met een aparte rondleiding het, uit begin 1400 daterende, Kasteel . bekijken. Afdalen in de gewelven en plaatsnemen één van de kerkers waar Jan de Bakker ooit gevangen zat. Ook brengen we een bezoek aan de Beyerse kamer.